RHF
Ranängens Hamnförening Styrelsen Avgifter 2016 Stadgar, ordningsregler och avtal Kontakt Länkar Bildgalleri

 

 

Meddelanden Förtöjningsregler Båtklubbsavtalet Årsmötet

Ranängens Hamnförening

Nu är höstens upptagningar med mobilkranen klara och vi får invänta våren.

Sjösättningsdagarna 2017 är 22 -23 april och 13-14 maj.

 

Vi vill återigen påminna om att all Din materiel (vaggor, bockar, master och trailers) måste vara tydligt och väderbeständigt märkt med Ditt namn och mobilnummer.

Det har blåst mycket och många presenningar har blåst av. Se till Din båt!!

PS Glöm heller inte att gå med i COBOATS för att hålla koll på vad som sker på Ranängen DS

 

Styrelsen i RHF