RHF
Ranängens Hamnförening Styrelsen Avgifter 2016 Stadgar, ordningsregler och avtal Kontakt Länkar Bildgalleri

 

 

Meddelanden Förtöjningsregler Båtklubbsavtalet Årsmötet

Ranängens Hamnförening

OBS OBS OBS OBS OBS OBS OBS OBS OBS OBS !!

Glöm inte ta upp Din båt före isläggningen. Absolut sista dag för båt vid våra bryggor är den 31/12 2016 och tidigaste dag 1/4 2017.

 

Vi vill återigen påminna om att all Din materiel (vaggor, bockar, master och trailers) måste vara tydligt och väderbeständigt märkt med Ditt namn och mobilnummer.

Det har blåst och snöat mycket och många presenningar har blåst av. Se till Din båt!!

Sommarvattnet inkl. toahusets vatten är avstängt och toahusets dörrar är därför låsta.

Vår miljöstation har nyligen tömts av Suez på stora mängder miljöfarligt avfall t ex spillolja, glykol, oljefilter mm. Jättefint att Du använder denna resurs! Tack för det!!

Sjösättningsdagarna 2017 är 22 -23 april och 13-14 maj.

 

PS Gå med i COBOATS för att hålla koll på vad som sker på Ranängen DS

 

Styrelsen i RHF